IBQ. Ambiental - Horarios exámenes fase 20-2

Horarios exámenes Ingeniero Bioquímico Ambiental para la fase 20-2

SemestrePrimer parcialSegundo parcialOrdinarioExtraordinario
SegundoIBA_1P_2A.pdfIBA_2P_2A.pdfIBA_Ord_2A.pdfIBA_XOrd_2A.pdf
CuartoIBA_1P_4A.pdfIBA_2P_4A.pdfIBA_Ord_4A.pdfIBA_XOrd_4A.pdf
SextoIBA_1P_6A.pdfIBA_2P_6A.pdfIBA_Ord_6A.pdfIBA_XOrd_6A.pdf
OctavoIBA_1P_8A.pdfIBA_2P_8A.pdfIBA_Ord_8A.pdfIBA_XOrd_8A.pdf